Wij staan dag en nacht voor u klaar

Hoe het begon

Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer heeft een rijke geschiedenis. Het familiebedrijf is in 1930 opgericht door oerpake Gerben Kijlstra. Hij begon als grafkistenmaker met zijn eigen paard en wagen. Al snel volgden fraaie auto’s en verzorgde het bedrijf rouw-, personen- en ziekenvervoer. Dat doen we nog steeds. Al is het werk van toen en nu bijna niet te vergelijken. Maar een rode draad is er zeker: mensen, zorg, vervoer en altijd net dat beetje extra doen.

Zo werd ziekenvervoer ambulancezorg met volledig uitgeruste ambulances, een meldkamer ambulancezorg en hoogopgeleide professionals voor hoogwaardige zorg aan patiënten. Anno 2021 is Kijlstra Ambulancezorg de grootste aanbieder van ambulancezorg in Fryslân. Ook ons Personenvervoer heeft niet stilgestaan. In de loop van de jaren is dit verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd met een eigen telefooncentrale en passend, gespecialiseerd personenvervoer.

Deskundig en gedreven

Inmiddels staat de vierde generatie Kijlstra’s aan het roer en zijn we een bloeiend bedrijf met ruim 350 deskundige en gedreven medewerkers. In de tijdlijn hieronder nemen we u mee in de ontwikkelingen van 90 jaar Kijlstra: van hoe het ooit begon naar nu.

 

 •  
 • 1930

  Het begin van het bedrijf Kijlstra

  De geschiedenis Kijlstra begint in 1930, in Drachten. Met een werkplaats, een vlakbank en een cirkelzaag start timmerman Gerben Kijlstra zijn carrière als grafkistenmaker. De kisten vervoert hij met zijn eigen paard en wagen. Ook zoon Sietze helpt mee in het bedrijf.

 • 1933

  Eerste auto

  In 1933 worden paard en wagen vervangen door een echte rouwauto. In dit jaar volgt ook de eerste volgauto. Dit is ook het jaar waarin de eerste taxirit met de volgauto wordt gereden. Het is tenslotte zonde als ‘ie stilstaat op de momenten dat er geen uitvaart is.

 • 1936

  Eerste ambulance

  De eerste ambulance is een Cadillac series 353 uit 1929. Gerben Kijlstra bouwt de auto zelf om tot ziekenauto.

 • 1940

  Duitsers nemen ziekenauto in beslag

  De bezetter vordert meerdere ambulances, waaronder die van Kijlstra. Gerben moest de auto zelf naar Hilversum brengen. Hij piekert er niet over om met de trein terug te gaan en koopt onderweg een Ford bestelwagen om mee terug te rijden naar Drachten. Deze bouwt hij ook om tot ambulance.

 • 1950

  Ziekenfonds

  Kijlstra wordt in Smallingerland hoofdvervoerder voor het ziekenfonds- en zittend ziekenvervoer

 • 1950

  Philips opent fabriek in Drachten

  Met de komst van de Philips-scheerapparatenfabriek in Drachten groeit het aantal inwoners in Drachten, net als de Drachtster kern. Hiermee groeit  ook de vraag naar taxivervoer.

  Gerben en zoon Sietze staan samen aan het roer van Kijlstra. Sietze neemt het directeursstokje geleidelijk over van zijn vader.

 • 1956

  Tweede ambulance

 • 1969

  Mobilofoon voor ambulances

  Overdag worden de ambulances aangestuurd door telefonistes, via de nieuwe mobilofoons. ’s Avonds, ’s nachts en in de weekenden wordt de telefoon doorgeschakeld naar de familie Kijlstra zelf of naar één van de medewerkers.

 • 1971

  Wet op Ambulancezorg

  De Wet op Ambulancezorg treedt gefaseerd in werking. In 1979 is de wet volledig ingevoerd. Met twee aanvullende maatregelen worden er hogere eisen gesteld aan de inrichting van de ambulances (bijvoorbeeld met de aanwezigheid van hart- en beademingsapparatuur) en aan de opleiding van de ambulancemedewerkers. In 1994 worden de eisen voor medewerkers verzwaard tot verpleegkundigen met een speciale opleiding voor het werken op de ambulance.

 • 1978

  Het eerste Kijlstra-logo is een feit

 • 1980

  Kijlstra betrekt een nieuw pand aan De Klim in Drachten

 • 1980

  Zoon Gerben volgt vader Sietze op als directeur

  Ook is 1980 het jaar waarin het 50-jarig bestaan van Kijlstra wordt gevierd. Met het overnemen van het directeursstokje verkoopt Gerben de grafkistenmakerij aan Kaspersma Uitvaartkistenfabriek in Dokkum.

 • 1982

  Eerste 8-persoons taxibus

  De bus wordt door medewerkers ‘de Buxi’ genoemd en wordt in de weekenden vooral gebruikt als discobus.

 • 1983

  Start Kijlstra Autoverhuur

 • 1986

  Het landelijke alarmnummer 06-11 gaat van start

 • 1988

  Ambulanceopleiding

  Realisatie landelijke opleiding voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs. Alle ambulancemedewerkers volgen een intensieve opleiding om in elke situatie zelfstandig hoogwaardige zorg te kunnen verlenen. Zij mogen zichzelf super specialist noemen.

 • 1989

  Protocollen voor ambulancehulp

  In 1992 gaan ambulancemedewerkers werken volgens een landelijk en eenduidig protocol. Patiënten met dezelfde klacht worden in heel Nederland op dezelfde manier geholpen.

 • 1992

  Eerste overname taxi- en ambulancezorgaanbieders

  In de loop van de jaren is familiebedrijf Kijlstra uitgegroeid tot Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer. De eerste overname is die van het Drachtster taxibedrijf Jan Kalma B.V. in 1992. In 1995 volgt Witax. Daarna volgen de ambulancezorgaanbieders Aldershof (1996), Wijma (2001) en Oenema Ambulancevervoer B.V. (2009). In respectievelijk 2007 en 2014 worden ook de Leeuwarder Taxi Centrale (dit onderdeel wordt in 2014 weer verkocht) en Taxi Remko overgenomen.

 • 1994

  Oprichting Stichting Ambulance Hulpverlening Friesland (S.A.F.)

  Uit de stichtingsakte: ‘De S.A.F. behartigt de belangen van het liggend zieken-, gewonden-, invaliden- en ligtaxivervoer (besteld en spoed) in Friesland en daarbuiten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’

 • 1996

  Eerste gele ambulance

  Na de gele auto’s volgen landelijk ook uniforme uniformen voor ambulancemedewerkers. In 2000 worden de Nederlandse ambulances voorzien van blauw-rode strepen.

 • 1997

  06-11 wordt opgevolgd door het Europese alarmnummer 1-1-2

 • 2000

  Nieuwe services personenvervoer

  In 2000 komt er voor het personenvervoer een nieuwe service bij: een taxi met twee chauffeurs. Chauffeur 1 brengt de klant thuis en chauffeur 2 brengt zijn of haar auto naar huis. Een mooie oplossing voor avonden die eindigen met een borrel. In 2005 introduceert Kijlstra samen met andere Friese taxibedrijven de Flexitax. Eerder waren  de deeltaxi, de servicebus en het directievervoer al ingevoerd.

 • 2004

  Start huisartsenvervoer

 • 2004

  Oprichting Regionale Ambulancevoorziening Fryslân

  De Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV) is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie Friesland en de Meldkamer ambulancezorg (onderdeel van Meldkamer Noord-Nederland).

 • 2005

  Kijlstra viert 75-jarig jubileum

  Het 75-jarig bestaan is voor Kijlstra aanleiding om een extra bijdrage te leveren aan het project HELP Namibia, in de vorm van een ambulance voor het State Hospital in de stad Gobabis.

 • 2007

  Gerben Kijlstra treedt af als directeur

  Met het aftreden van Gerben Kijlstra wordt zoon Sietze benoemd tot algemeen directeur en zoon Roelof tot operationeel directeur van Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer (toen nog Kijlstra Personenvervoer en Ambulancegroep Fryslân). In 2010 treedt Rudy Verwoert officieel toe tot de directie als directeur Personenvervoer.

 • 2008

  Start transplantatievervoer

  In 2008 vervoert Kijlstra de eerste organen en weefsels. Daarnaast ook chirurgische teams, de transplantatiecoördinatoren en medische instrumenten en apparatuur. In 2011 komt daar ook het transport van stamcellen (bloed) bij.

 • 2009

  Wensvervoer

  Eén van de ambulanceverpleegkundigen neemt het initiatief voor Kijlstra Wensvervoer, waarbij ambulancemedewerkers zich vrijwillig inzetten om een laatste wens voor terminaal zieke mensen mogelijk te maken.

 • 2010

  Introductie zorgambulance

  Speciale ambulances die we inzetten als de zorgvraag niet complex is, maar waarbij de patiënt wel liggend vervoerd moet worden. Bijvoorbeeld als een patiënt overgeplaatst moet worden naar een zorginstelling of hospice.

 • 2011

  Meldkamer-ontwikkelingen

  RAV Fryslân neemt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ambulancezorgmeldingen over van Hulpverleningsdienst Fryslân (nu veiligheidsregio Fryslân).

  De Meldkamer Noord-Nederland neemt haar nieuwe meldkamer in gebruik, aan de Noorderend in Drachten. Dit is een gezamenlijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulance.

 • 2011

  Winnaar van de Verkiezing Friese Ondernemer van het Jaar

 • 2013

  Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)

  Kijlstra wordt samen met UMCG Ambulancezorg aangewezen om de ambulancezorg in de regio Friesland te verzorgen (vanuit RAV Fryslân).

 • 2013

  Nieuw Kijlstra-pand aan de Ottolaan in Drachten

  Onder het duurzame dak zijn zowel het hoofdkantoor als de ambulancepost Drachten en meldkamer Personenvervoer gevestigd.

 • 2013

  TX-keurmerk voor Personenvervoer

  Kijlstra wil haar klanten kwalitatief hoogstaand personenvervoer garanderen. Met service, een praatje en moderne, schone auto’s en rolstoelbussen. Dat we dit ook daadwerkelijk doen, wordt sinds 2013 onderstreept door het TX-keurmerk. Daarnaast zijn we ook ISO-gecertificeerd.

 • 2016

  Eerste vlucht ambulancehelikopter (vanuit RAV Fryslân)

 • 2017

  Op elke ambulancepost een AED

  Kijlstra-medewerkers organiseren een estafette om alle 13 ambulanceposten te voorzien van reanimatieapparaten (AED’s).

  Met deze actie vragen de ambulancemedewerkers ook aandacht voor de campagne Support Casper, voor de behandeling en onderzoek naar alvleesklierkanker.

 • 2018

  Introductie Rapid Responder GGZ: vervoer voor personen met verward gedrag

 • 2018
 • 2019

  Behoud zittend ziekenvervoer

  De komende jaren mogen we voor zorgverzekeraar De Friesland wederom het zittend ziekenvervoer verzorgen.

 • 2019

  Nieuwe uniformen

  Nieuwe kledinglijn voor ambulanceprofessionals in Nederland.

 • 2019- 2020

  Kijlstra Ambulancezorg mag voor onbepaalde tijd ambulancezorg verlenen

  Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, kiest voor kwaliteit en continuïteit in ambulancezorg. Daarom komt er een wetsvoorstel dat de huidige aanbieders een aanwijzing om voor onbepaalde tijd geeft om ambulancezorg te verlenen.

 • 2020

  Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer 90 jaar!