• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

In heel Nederland zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, bijna 700 ambulances beschikbaar om ambulancezorg te verlenen. Deze zorg omvat het hele proces van een melding tot en met de overdracht van een patiënt in een ziekenhuis. Een proces waarvoor Kijlstra Ambulancegroep Fryslân samenwerkt met veel andere partners binnen de spoedeisende medische hulpverlening.

Voor de zorg en begeleiding van patiënten werkt Kijlstra allereerst samen met Ambulancezorg Fryslân binnen de coöperatie RAV Fryslân (Regionale Ambulancevoorziening). RAV Fryslân is formeel verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie. Daarbij wordt er veel gewerkt met huisartsen, ziekenhuizen, traumacentrum, verpleeghuizen en verloskundigen. In het kader van de veiligheid werken we vooral samen met politie en brandweer. Onze partners (lees er meer over):
Ambulancezorg Nederland
Regionale Ambulancevoorziening Fryslân
Meldkamer Noord-Nederland
Dokterswacht Friesland
Mobiel Medisch Team
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

Ambulancezorg Nederland
Ambulancezorg Nederland is de brancheorganisatie voor alle Nederlandse ambulancediensten. Zij behartigt de belangen van de ambulanceorganisaties bij de landelijke politiek, doet onderzoek en verzamelt gegevens.

Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV Fryslân)
In Nederland zijn 25 RAV's, die elk vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk zijn gemaakt voor de ambulancezorg in een specifieke regio. Met de 25 RAV's (en 25 regio's) is er gezorgd voor ambulancedekking voor ons hele land. RAV Fryslân heeft voor onze provincie een regionaal ambulanceplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven hoe onze organisatie de kwaliteit van ambulancezorg in de meest ruime zin denkt te verbeteren. Naast de kwaliteit van de ambulancezorg gaat het hierbij ook om kwaliteitsverbetering die wij willen bereiken door samen te werken met andere instanties. In Fryslân worden jaarlijks ruim 40.000. ambulanceritten uitgevoerd.
Sietze Kijlstra, directeur  Kijlstra Personenvervoer en Ambulancegroep Fryslân, is bestuurder bij RAV Fryslân.

Meldkamer Noord-Nederland (MkNN)
Meldkamer Noord-Nederland in Drachten is de gezamenlijke 112-meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg voor de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe. MkNN is een belangrijke schakel in de spoedeisende medische zorgverlening in de drie Noordelijke provincies. Een belangrijke opdracht voor alle ongeveer 160 medewerkers van de meldkamer is het zo snel mogelijk organiseren van adequate hulp door politie, brandweer of ambulancezorg voor iedereen die dat nodig heeft. In het werkgebied van de meldkamer wonen ongeveer 1,7 miljoen mensen.  Een tweede belangrijke opdracht is het aansturen, informeren en begeleiden van hulpverleners in de drie Noordelijke regio’s. De MkNN is regie- en informatiecentrum voor de ongeveer 10.000 hulpverleners van politie, brandweer en ambulancezorg.
 
Dokterswacht Friesland
Dokterswacht Friesland verleent professionele huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen aan inwoners van Friesland. Het is een organisatie van en voor Friese huisartsen, die spoedeisende hulp verleent die niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Haar zorg is goed bereikbaar en van een goede kwaliteit.

Mobiel Medisch Team (MMT)
Kijlstra Ambulancegroep werkt intensief samen met het Mobiel Medisch Team. Het MMT wordt ingezet bij zware ongevallen, bijzondere letsels of levensbedreigende situaties waarbij specialistische hulp direct noodzakelijk is. Het team bestaat uit een medisch specialist, meestal een anesthesioloog, een gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot of chauffeur. Het MMT is voor Friesland van groot belang, ook vanwege de Waddeneilanden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Mobiel_Medisch_Team

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft de taak om voor, tijdens en na een ramp of crisis de geneeskundige hulpverlening te coördineren. Dit doet de GHOR op drie hoofdprocessen: preventieve openbare gezondheidszorg, spoedeisende medische hulpverlening en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen. Naast coördinator van de geneeskundige hulpverlening, is de GHOR de schakel naar het openbaar bestuur (provincie en gemeenten). De GHOR maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Fryslân. 

Search-and-Rescue Helikopter (SAR)
Op de Vliegbasis Leeuwarden en Vlieland zijn reddingshelikopters gestationeerd. De Koninklijke Luchtmacht kan deze inzetten voor Search-And Rescue (SAR)- activiteiten op zee.
Tweede taak van deze helikopters is het vervoeren van patiënten van de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vaste land. Voor Friesland betekent dit naar het MCL in Leeuwarden, het Antonius Ziekenhuis in Sneek en De Sionsberg in Dokkum.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
De KNRM redt mensen op zee en op de ruime binnenwateren in Nederland. Professioneel opgeleide vrijwilligers zijn dag en nacht beschikbaar. Hulpverleningen zijn kosteloos.
De reddingmaatschappij wordt in stand gehouden door donateurs. Jaarlijks komt de KNRM meer dan 2.000 keer in actie.