• image
  • image
  • image

Onze professionals van personenvervoer hebben nieuwe bedrijfskleding. Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Het resultaat laten we dan ook graag zien.

 

We danken de gezusters Bosma uit Drachten voor hun vakwerk.

En ook onze mensen leveren vakwerk door u altijd netjes en veilig op weg te helpen! Daar zijn we trots op!
kijlstra personenvervoer

In kader van de week van Zorg en Welzijn was Geert van Tuinen van Omrop Fryslân bij ons te gast. Hij sprak met onze medewerkers Hester en JanWilke over de ambulancezorg. Hester en JanWilkeEn ook Sietze Kijlstra werd geïnterviewd voor het radioprogramma Weistra op wei. Geert van Tuinen heeft drie jaar geleden zelf een hartinfarct gehad en vroeg zich af hoe zo’n hulpverlening nou eigenlijk in zijn werk gaat. Ook dat was live te volgen.
https://www.omropfryslan.nl/nijs/798728-kijlstra-ambulansesoarch-we-steane-altyd-paraat
In een spoedoverleg van zorgaanbieders in Noord-Nederland (het Bestuurlijk ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg) is duidelijk geworden dat er in de regio grote problemen zijn met de continuïteit van de acute zorg. Mede door de aanhoudende infectiedruk als gevolg van de griep, is er een groot aanbod van patiënten en is er minder zorgpersoneel beschikbaar. Spoedeisende Hulpafdelingen van de ziekenhuizen stromen over en kondigen tijdelijke sluitingen af. Intensive Care bedden zijn nauwelijks nog beschikbaar. Om patiënten de noodzakelijke zorg te kunnen garanderen, nemen de zorgaanbieders in de regio gezamenlijk maatregelen.

Vastenburg BouwAdviesBureau heeft 75 troostberen geschonken aan Kijlstra Ambulancegroep. Troostberen kunnen kinderen troost, liefde en een veilig gevoel geven, nadat ze iets vervelends meegemaakt hebben. De beren worden door het ambulancepersoneel van Kijlstra uitgedeeld aan kinderen op het moment dat ze te maken krijgen met een ambulance, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of een ongeluk hebben gehad. De troostberen zijn in alle ambulances van Kijlstra te vinden.

Regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

Belangrijke informatie
• De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
• De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
• Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor meer informatie.

U komt op de website van RAV Fryslân. Hier staat ook een online declaratieformulier.

telblok
contact-kopje
Bezoekadres

Ottolaan 2
9207 JR  Drachten

Postadres
Postbus 81
9200 AB  Drachten

socialmedia1
socialmedia2socialmedia3