• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân heeft vele verschillende voertuigen: een groot modern wagenpark dat aan alle kwaliteitseisen voldoet.
Het wagenpark van de Ambulancegroep Fryslân bestaat uit:
Ambulance
Solo-ambulance (incl. elektrische versie)
Ambulancemotor
Wensvervoer

Afhankelijk van de situatie zetten we verschillende voertuigen in.

Ambulance
ambulanceEen ALS-ambulance, een Advanced Life Support ziekenauto, is eigenlijk een rijdende Eerste Hulp-afdeling, waar een diagnose wordt gesteld en een behandeling wordt gestart. Doel hiervan is de patiënt stabiel te maken zodat deze veilig vervoerd kan worden naar een ziekenhuis waar de verdere behandeling kan plaatsvinden. De ALS-ambulances van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân zijn uitgerust met ECG-apparatuur, beademingsapparatuur, materialen voor ongevalsbehandelingen en medicijnen. Alle Nederlandse ambulances hebben vergelijkbare apparatuur en medicijnen aan boord.

Naast de ALS-ambulance is er ook een BLS-Ambulance, hier wordt Basic Life Support (BLS) geleverd. Deze zorgambulance verzorgt geplande ritten van patiënten die onderweg geen medische behandeling nodig hebben. De patiënten in deze ambulance zijn vaak ernstig ziek en moeten bijvoorbeeld naar een behandeling in het Radiotherapeutisch Instituut Friesland of naar een hospice gebracht worden.
dokterswacht
OvD-voertuigen
Kijlstra heeft drie zogenoemde voertuigen voor de Officier van Dienst Geneeskunde. Hiermee kan hij zich snel verplaatsen in geval van een incident of calamiteit.

Solo-ambulance
De solo-ambulance is een ambulancevoertuig dat is uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. Het grote verschil met een normale ambulance is dat de solo-ambulance geen patiënten kan vervoeren. De solo-ambulance wordt meestal ingezet bij kleine straatongevallen of huis-tuin en keukenongevallen waarvoor vervoer per ambulance niet nodig is. Soms is deze ambulance sneller ter plekke dan de gewone ambulance of een aanvulling op de gewone ambulance, zodat een tweede ambulance niet nodig is en beschikbaar blijft voor andere meldingen.
solo-ambulance2
De verpleegkundige op de solo-ambulance heeft pakweg een jaar of tien medische ervaring en heeft een aanvullende opleiding gehad onder andere om met zwaailicht en sirene te mogen rijden.

Ambulancemotor
ambulancemotorDe ambulancemotor wordt ingezet wanneer een snelle opstart van de hulpverlening nodig is. Of wanneer een patiënt niet direct naar een ziekenhuis hoeft te worden gebracht en de hulpverlening ter plekke kan worden afgehandeld door de verpleegkundige. Deze ervaren verpleegkundige op de motor biedt dezelfde zorg als een collega op een normale ambulance. Daarnaast is een groot voordeel van het inzetten van een ambulancemotor dat deze heel snel ter plaatse kan zijn.

Wensvervoer
Wensvervoer  maakt het mogelijk dat  terminale  patiënten  een  plek  kunnen  bezoeken  die  voor hen van grote waarde is. Een plek die zonder hulp van een ambulance niet meer te bereiken is. Om wensvervoer mogelijk te maken zetten de medewerkers van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân zich op vrijwillige basis in voor dit initiatief. Daarnaast stelt Kijlstra Ambulancegroep Fryslân kosteloos  ambulances  en brandstof  ter  beschikking. Zodoende kunnen wij patiënten in de laatste fase van hun  leven nog een zeer speciale ervaring bezorgen.

carla   "De voldoening en dankbaarheid compenseert alles.”

Carla Bergsma-de Jong, ambulanceverpleegkundige bij Kijlstra Ambulancegroep Fryslân & vrijwilliger bij Wensvervoer

Mooi Mens 2010
Mooi-Mens-logo-2010Carla Bergsma-de Jong is de winnaar van de verkiezing Mooi Mens 2010. Zorgverzekeraar IZZ organiseert deze Mooi Mens Verkiezing om mooie mensen uit de zorg extra onder de aandacht te brengen. Carla Bergsma-de Jong won de titel omdat zij als ambulancemedewerker Wensvervoer oprichtte.

Mobile Intensive Care Unit
micuDe Mobile Intensive Care Unit, kortweg de MICU, is een ambulance die wordt gebruikt voor het vervoer van een intensive care patiënt (inclusief één of meerdere specialisten en verpleegkundigen). Achterin onze MICU kan een speciaal ontwikkelde brancard met intensive care apparatuur worden geplaatst. Dit betekent dat de patiënt veilig kan worden vervoerd, terwijl de behandeling ongehinderd wordt voorgezet. Door de samenwerking tussen Stichting Ambulance Groningen en Kijlstra Ambulancegroep Fryslân rijden de chauffeurs van Kijlstra wekelijks diensten voor deze gespecialiseerde vorm van ambulancezorg.

Fietsen
ambu fietsen