• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Kijlstra Ambulancegroep Fryslân is in de provincie Friesland een grote aanbieder van ambulancezorg. Vanuit dertien vestigingen verspreid over de provincie staan 24 uur per dag 170 gespecialiseerde medewerkers en 27 ambulances klaar om snel uit te kunnen rukken. Onze ambulances worden bemand door gespecialiseerd personeel en zijn uitgerust met de meest moderne apparatuur.

Verzorgingsgebied
Ambulances hebben zogenoemde aanrijtijden: de tijd waarbinnen een ambulance na een spoedmelding ter plaatse moet zijn. Om hiervoor te zorgen zijn de standplaatsen van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân zorgvuldig gekozen: Heerenveen, Wolvega, Lemmer, Drachten, Leeuwarden, Dokkum, Harlingen, Ameland en Oosterwolde. De stationeringslocaties Stiens , Burgum en Metslawier bemenst Kijlstra samen met collega-organisatie Ambulancezorg Fryslân. Het verzorgingsgebied van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân beslaat grofweg gezegd het noordelijke en noordoostelijke deel van de provincie. Alle adresgegevens & alle vestigingen.

Medewerkers
Ambulancezorg bestaat uit goed uitgeruste ambulances en professionele medewerkers die snel en doortastend handelen bij een incident. Alle verpleegkundigen bij Kijlstra Ambulancegroep Fryslân zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Wij zijn door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister geaccrediteerd voor alle bij- en nascholingen. Meer weten over werken bij Kijlstra Personenvervoer en Ambulancegroep Fryslân?